ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘÍBOR

Původní školní jídelna patřící k ZŠ na Jičínské ulici byla zbourána a v roce 1997 byl zahájen provoz v nově postavené školní jídelně na Komenského ulici, která rovněž patřila k ZŠ Jičínská v Příboře. Její kapacita je 1200 uvařených obědů a 24 míst k sezení pro dospělé strávníky v malé jídelně a 140 míst k sezení pro školáky. V roce 2001 bylo vedením města rozhodnuto o osamostatnění školní jídelny a od 1. 8. 2001 byl zřízen samostatný právní subjekt Školní jídelna Komenského v Příboře, který je příspěvkovou organizací města. V dnešní době školní jídelna stravuje žáky ZŠ Jičínská a studenty Masarykova gymnázia, pracovníky školství (ZŠ, MG, ZUŠ) a cizí strávníky (zaměstnance organizací, firem a občany města).

www.jidelnapribor.cz