DD HLUČÍN

Domov pod Vinnou horou je příspěvková organizace města Hlučína. Domov byl otevřen v roce 2004, a to pod názvem Domov u Jezera, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2014 domov změnil svého zřizovatele, kterým se stalo město Hlučín, a také název, jenž je dán místní lokalitou - Domov pod Vinnou horou.

www.ddhlucin.cz